Obložkové zárubně PRÜM

Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá “ ocelová futra“. Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Profily obložkových zárubní:

FU-EC Obložka i ostění ostrá hrana
FU-RF Obložka i ostění kulatá hrana
FU-PR Obložka profilovaná hrana, ostění kulatá hrana
šířka obložky 50 nebo 55 mm
šířka obložky 60 mm
šířka obložky 65 mm
FU-SR Obložka i ostění kulatá hrana
FU-SLF Obložka SOFT hrana, ostění kulatá hrana
FU-SEC Obložka i ostění ostrá hrana
šířka obložky 70 mm
šířka obložky 70 mm
šířka obložky 70 mm